6 พฤษภาคม 2021

กรุงศรี ประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19)

ป้องกันไว้ อุ่นใจกว่า

ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 150 บาทต่อปี
เจ็บป่วยระยะสุดท้ายชดเชยสูงสุดถึง 1 ล้านบาท
จ่ายค่ารักษาตามจริง*
อายุเท่าไรก็จ่ายเท่ากัน

*สูงสุดไม่เกินวงเงินคุ้มครองตามแผนที่เลือกซื้อ

รับประกันบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/bank/th/All-Promotion/Personal-Promotions/krungsri-coronavirus-insurance-covid-19.html