5 ตุลาคม 2023

ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ Covid-19

ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา Covid-19
จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 2 ล้านบาท
และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 2 แสนบาท

ความคุ้มครอง

การประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ด้วยแผนคุ้มครองที่เหมาะสม คุ้มครองต่อเนื่องจนระยะสุดท้ายชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาท พร้อมดูแลคุณและคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรนา
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.tipinsure.com/Ph/step_1