21 มกราคม 2021

ประกันภัยไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

เมืองไทยประกันภัย ออกประกันภัยไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
แผนอุ่นใจ พร้อมจ่ายค่ารักษา คุ้มครองสูงสุด 2,130,000 บาท

  • ชดเชยรายได้ (ระยะความคุ้มครอง 1 ปี)
    เมืองไทยประกันภัย ออกประกันภัยไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อุ่นใจยิ่งขึ้น! ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทเมืองไทยประกันภัย จึงออกแบบประกันภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันทางสุขภาพให้คนไทยรู้สึกอุ่นใจ หมดกังวลแม้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วย 2 แผนความคุ้มครอง ที่ออกแบบด้วยหัวใจ ให้ความคุ้มครองในยามวิกฤต เพื่อที่ทุกคนจะยิ้มได้ เมื่อภัยมา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.mticonnect.com/landingpage/ประกันภัยไวรัสโคโรนาCOVID-19-NEW