ประกาศฟรี

ประกาศซื้อขายสินค้า => อุตสาหกรรม เครื่องจักร => ข้อความที่เริ่มโดย: luktan1479 ที่ ?Զع?¹ 05, 2022, 07:03:40 AM

หัวข้อ: ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและที่ปรึกษา
เริ่มหัวข้อโดย: luktan1479 ที่ ?Զع?¹ 05, 2022, 07:03:40 AM
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างแล้วก็ที่ปรึกษา ในที่นี้ผู้ควบคุมงานซึ่งก็คือผู้แทนผู้ว่าจ้างบางทีอาจเป็นบุคคลผู้เดียวสำหรับงานขนาดเล็ก หรือกลุ่มบุคคล หรือสำนักงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาสำหรับงานขนาดใหญ่ โดยจะเป็นชุดเดียวกับผู้ออกแบบ หรือคนละชุดก็ได้หรือบางทีอาจอยู่ในกลุ่มของผู้จัดการก่อสร้าง, CM (Construction Manager) ผู้บริหารโครงงานPM (Project Manager) ก็ได้ มีบทบาทหลักรอควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดและก็หลักวิชานอกจาก ต้องมองให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย หากพบอุปสรรคควรร่วมมือกันหาวิธีแก้ไขในทันทีเพื่อให้งานคล่องตัว ไม่ใช่คอยให้ทำผิดแล้วจึงค่อยจับผิดในภายหลัง ในกรณีแบบนั้นการปรับแต่งปฏิบัติได้ยากและสิ้นค่าใช้จ่ายมากอีกทั้งทำให้ล่าช้าไปเปล่าๆโดยไม่กำเนิดประโยชน์ใด รวมทั้งก่อปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์ขึ้น ซึ่งย่อมจะไม่เป็นผลดีแก่ทุกๆฝ่าย คุณสมบัติของผู้ควบคุมการก่อสร้างแล้วก็ที่ปรึกษา ผู้ควบคุมการก่อสร้างและที่ปรึกษาต้องมีคุณลักษณะดังนี้ – ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพไม่ใช้ความรู้ในทางที่ไม่ถูก– ปฏิบัติตามจริยธรรมทุกข้อโดยเข้มงวด– ไม่ใช้อารมณ์สำหรับในการดำเนินงาน–ให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย– มีความรับผิดชอบต่องาน– ไม่ข้องแวะกับกิจการค้าด้านในของผู้รับเหมาทำการก่อสร้าง– ติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และก็ผู้รับเหมาทำการก่อสร้างในระดับหนึ่งเพื่อการก่อสร้างดำเนินไปโดยมีอุปสรรคต่ำที่สุด– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สิ่งที่ผู้ควบคุมงานพึงปฏิบัติ เรียนแบบ ข้อกำหนด และก็สัญญา อย่างละเอียดล่วงหน้าก่อนที่จะการก่อสร้างนั้นจะเริ่มถ้าเกิดพบว่ามีข้อขัดแย้งกันเองในแบบหรือ ระบุหรือสงสัยว่าจะมีข้อบกพร่อง จะรีบรายงานต่อผู้ออกแบบเพื่อขอคำวินิจฉัยทันศึกษาค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ให้ละเอียดทำรายการย่อหลักๆที่จะจำต้องอ้างชิงบ่อยๆรวมทั้งย่อแบบส่วนที่กำลังก่อสร้างเอาติดตัวไว้ตลอดเวลา จะสะดวกมากมายสำหรับในการตรวจงานหมั่นตรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างว่ามีคุณลักษณะและก็ประสิทธิภาพตรงเหมือนตามตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติแล้วไหม ถ้าไม่ตรงจำเป็นต้องรีบสั่งเปลี่ยนแปลง โดยเร่งด่วน ไม่สมควรปล่อยให้ใช้จนมากแล้วจึงจะสั่งรื้อถอนแล้วก็ถ้าความผิดพลาดขึ้น และก็เห็นว่าไม่อาจจะจะรื้อเปลี่ยนแปลงได้จะต้องรีบแจ้งวิศวกร หรือ สถาปนิกผู้จะรับผิดชอบทันทีเพื่อพินิจพิเคราะห์หาวิธีปรับปรุง ร่วมมือกับผู้รับเหมาหามาตรการก่อสร้างที่จะนำมาซึ่งความคล่องตัว รวดเร็วแล้วก็อดออมเพื่อให้ตรงตามความปรารถนาของผู้ครอบครองแผนการ