4 สิทธิประโยชน์ที่สูญเสีย ถ้าไม่มี ประกัน PA คุ้มครอง

  • 0 ตอบ
  • 75 อ่าน
   เพราะชีวิตมีความไม่แน่นอน อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา การทำ ประกัน PA จึงมีความจำเป็นและมอบสิทธิประโยชน์ให้เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เกิดบาดเจ็บ เสียค่าใช้จ่าย ขาดรายได้ ตกงาน และร้ายแรงถึงสูญเสียอวัยวะ พิการ หรือเสียชีวิต โดยสิทธิประโยชน์ 4 ข้อที่อาจสูญเสียถ้าไม่ได้ทำ ประกันอุบัติเหตุ มีดังนี้

   1.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากไทยประกันภัย ที่คุ้มครองครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก โดยปกติประกันสุขภาพส่วนใหญ่จ่ายค่ารักษาผู้ป่วยใน ทำให้ต้องซื้อเพิ่มหรือจ่ายเบี้ยประกันสูง หากเราประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ถึงกับต้องนอนในโรงพยาบาลก็จริง แต่เป็นเพราะไม่ได้เตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้ล่วงหน้า ทำให้เงินขาดมือกะทันหันและขาดสภาพคล่องทางการเงินโดยไม่รู้ตัว ประกันภัยจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้งและให้เอาประกันตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

   2.ค่าชดเชยรายได้เมื่อต้องหยุดงานระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หมดความกังวลเรื่องรายได้ที่ขาดหายไป ถ้าไม่ได้ทำ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ก็จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ข้อนี้ ถึงแม้ประกันภัยประเภทอื่น ๆ จะจ่ายเงินชดเชยจำนวนหนึ่ง แต่ไม่มากพอที่จะเป็นหลักประกันดูแลทั้งคุณและครอบครัวในช่วงที่ขาดรายได้ เงินชดเชยรายได้เมื่อต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัวจากอุบัติเหตุช่วยให้การเงินไม่สะดุด ในกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเสียรายได้ เพราะประกันภัยคุ้มครองและจ่ายค่าชดเชยรายวัน พักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในได้อย่างไม่ต้องกังวลใจ

   3.ค่าเลี้ยงดูสำหรับบุคคลในครอบครัวเป็นรายเดือน นอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังต้องหยุดงานขาดรายได้ หรือตกงาน ถ้าไม่ได้ทำ ประกัน PAจากไทยประกันภัย ไว้จะไม่ได้รับเงินชดเชยในส่วนนี้ ผู้รับประกันจะได้รับค่าเลี้ยงดูช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและรายได้ที่ขาดหายไปเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน

   4.ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุกรณีขับขี่หรือโดยสารขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมที่เกิดจากอุบัติเหตุ คุณจะเสียสิทธินี้ถ้าไม่ได้ทำ ประกันอุบัติเหตุจากไทยประกันภัย เอาไว้ จ่ายเบี้ยประกันไม่แพง เมื่อคุณเจออุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบไหน ไม่ว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อย ก็ให้ความคุ้มครองเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อน ความจำเป็นของการทำประกันภัยอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ให้ประเมินจากการใช้ชีวิตประจำวัน พิจารณาว่าตนเองเป็นคนที่มีความเสี่ยง หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบ่อยครั้งหรือไม่ ถ้าทำประกันภัยไว้ จะช่วยเพิ่มความสบายใจได้อีกด้วย

   อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอในสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิด เหตุการณ์อาจไม่รุนแรงและร่างกายบาดเจ็บเล็กน้อย แผนประกันภัยทั่วไปไม่มีเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก ค่าชดเชยรายวันในกรณีที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ตลอดจนอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ คุ้มครองในกรณีการเสียชีวิต รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จ่ายเงินชดเชยให้ผู้เอาประกัน หากต้องการได้รับความคุ้มครองตามตัวอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ขอแนะนำให้เลือกซื้อประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้สักกรมธรรม์ จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจได้อย่างมาก