3 เกร็ดความรู้ก่อนทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

  • 0 ตอบ
  • 302 อ่าน
         ประกันภัยบ้านจากไทยประกันภัยเป็นประกันที่ช่วยลดความสูญเสียจากไฟไหม้ทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านและตัวบ้านได้ค่อนข้างสูง ดังนั้น ผู้เอาประกันควรศึกษาเกร็ดความรู้ก่อนทำประกันคุ้มครองอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่เจ้าของบ้านใหม่ควรรู้

1. ซื้อประกันกับบริษัทเพียงบริษัทเดียว
          การซื้อ ประกันไฟไหม้จากไทยประกันภัย เป็นประกันที่จ่ายค่าชดเชยความเสียหายเต็มจำนวนโดยไม่เกินวงเงินประกันทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อประกันหลายบริษัท เพราะไม่เพียงแต่จะทำให้การซื้อประกันกลายเป็นเรื่องสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุแล้ว ยังไม่ทำให้ได้การคุ้มครองด้านอัคคีภัยเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งหากต้องการได้รับการคุ้มครองพิเศษ ก็สามารถซื้อเพิ่มเติมต่างหากได้ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว, พายุ หรือการจลาจล เป็นต้น

2. ลดค่าเบี้ย ประกันอัคคีภัย ด้วยการคุ้มครองระยะยาว
          สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านด้วยเงินสด หรือต้องการทำประกันเพื่อลดความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อาจยังไม่ทราบว่าสามารถเลือกระยะเวลาการคุ้มครองได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการเลือกระยะการคุ้มครองยาวมากกว่า 1 ปีขึ้นไป จะช่วยลดค่าเบี้ยประกันรายปีได้หลายร้อยบาท และประกันสำหรับคุ้มครองอัคคีภัยเป็นประกันที่จำเป็นต้องซื้อเพื่อการคุ้มครองระยะยาว เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

3. ประเมินความคุ้มครองจากมูลค่าบ้านรวมทรัพย์สิน
          การซื้อ ประกันไฟไหม้ ควรประเมินให้ครอบคลุมทั้งมูลค่าบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน เพราะยามเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าเหตุเล็กหรือใหญ่ เงินชดเชยจากประกันจะช่วยจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ตามค่าเสียหายจริง โดยวิธีการคำนวณมูลค่าของวงเงินคุ้มครองประกันควรคำนวณจาก ค่าบ้านจำนวนเต็ม - ค่าที่ดิน = มูลค่าบ้านที่แท้จริง + มูลค่าเฟอร์นิเจอร์ จะได้วงเงินที่เหมาะสมในการซื้อประกัน ทั้งนี้การคุ้มครองมูลค่าเฟอร์นิเจอร์ไม่ควรเกินกว่ามูลค่าบ้าน

          นอกจากการซื้อประกันเพื่อจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้ว การซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงและการติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้เป็นสิ่งสำคัญอีกประการที่เจ้าของบ้านไม่ควรมองข้าม เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยลดความรุนแรงของเหตุเพลิงไหม้ได้ และยังใช้เป็นส่วนลดในการจ่ายค่าเบี้ยประกันสำหรับอัคคีภัยได้ด้วย