ประกันสุขภาพ กลุ่มโรคร้ายที่เกิด จากยุง

  • 0 ตอบ
  • 999 อ่าน
*

richbyprakun

  • ***
  • 125
  • สำหรับคนที่สนใจอยากมีรายได้เสริมที่มั่นคง
    • ดูรายละเอียด
    • Richbyprakun
https://share.724.co.th/www/a/4qPGZz5I/AM00173350


คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้าย

1. กลุ่มโรคร้ายที่เกิดจากยุง (5 โรค)

  • โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)
  • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
  • โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis)
  • โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
  • โรคไข้จับสั่น (Malaria) หรือโรคไข้ป่า

2. โรคไข้หวัดใหญ่
3. โรคมือ เท้า ปากประกันสุขภาพ 3 โรคสุดฮิต
คุ้มครองปลอดภัย อุ่นใจทั้งครอบครัว