3 ธันวาคม 2021

MTL ห่วงใย มอบความคุ้มครองประกันชีวิตไวรัส COVID-19 ให้กับลูกค้าทุกท่านฟรี!

พร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดและห่วงใยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าทุกท่าน จึงขอมอบความคุ้มครอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แก่ลูกค้าทุกท่าน ทั้งประเภทบุคคลและประกันกลุ่ม กรณีติดเชื้อหรือเสียชีวิต จากไวรัส COVID-19

รับค่าชดเชยรายวันเมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน ไม่เกิน 30 วัน 
หากเสียชีวิตได้รับชดเชย 100,000 บาท

เพียงดาวน์โหลดแอป MTL Click จากนั้นกดสมัครง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอน สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มีนาคม 2563

เงื่อนไขการรับประกัน

สำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันรายบุคคล และประกันกลุ่มกับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

 • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ทั้งลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันรายบุคคล และประกันกลุ่มที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองเท่านั้น
 • อายุผู้เอาประกันภัยไม่เกิน 70 ปี
 • โดยความคุ้มครองเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 หรือวันที่ลูกค้าดาวน์โหลดและเพิ่มกรมธรรม์ในแอพพลิเคชัน MTL Click (แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังสุด) และความความคุ้มครองจะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
 • บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในจากไวรัส COVID-19 หรือกรณีเสียชีวิตจากไวรัส COVID-19 หลังจากวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในจากไวรัส COVID-19 ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ จะเริ่มต้นจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
 • บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมดังกล่าว เมื่อบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงถึงเหตุแห่งการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯแล้ว
 • จำนวนผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมนี้จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองให้เพียงครั้งเดียว แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีกรมธรรม์ประกันรายบุคคล และประกันกลุ่มที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองกับบริษัทฯ มากกว่าหนึ่งฉบับก็ตาม
 • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมนี้ จะมอบให้ให้ลูกค้าที่ดาวน์โหลดและเพิ่มกรมธรรม์ในแอพพลิเคชัน MTL Click ภายใน 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น

ขั้นตอนการเคลม

 • ส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัท (Direct Claim) หรือติดต่อ 1766
 • โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการเคลม ดังนี้
  1. กรณีไม่ใช่มรณกรรม : สำเนาบัตรประชาชน/ใบรับรองแพทย์/ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาตัวในโรงพยาบาล
  2. กรณีเรียกร้องสินไหมมรณกรรม : สำเนาบัตรประชาชน/ใบรับรองแพทย์/สำเนาใบมรณบัตร

ที่มา : https://www2.muangthai.co.th/news/view/covid-19